Partner

PartnerMalih je dimenzija, a izuzetno velikih mogućnosti. Predviđen je za veliki obim štampe i dugotrajnu upotrebu.

Namenjen je za upotrebu u:

 • velikim, srednjim i malim trgovinskim preduzećima,
 • restoranima,
 • agencijama i radnjama za pružanje usluga.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • Vrsta objekta – prodavnica / restoran
 • Do 60000 artikala
 • 16 odeljenja
 • 9 poreskih stopa
 • 64 operatera
 • Mešovita plaćanja
 • Logo preduzeća koji se može programirati
 • Brzina RS232 komunikacije 56 Kbps
 • Eternet mrežni priključak 10 Mbps
 • Štampanje slobodnog teksta

IZVEŠTAJI

 • Promet po artiklima, odeljenjima i operaterima
 • 3000 dnevnih izveštaja
 • Periodični izveštaji
 • Presek stanja

ŠTAMPAČ

 • Dva štampača
 • Termalna tehnologija
 • 18 linija u sekundi
 • 32 karaktera po liniji
 • Širina papira  2 x 57 mm
 • Automatski sekač papira
 • Garantovana štampa 50 km trake
DISPLEJ

 • Ugrađeni alfanumerički LCD sa pozadinskim osvetljenjem, 2 reda po 16 karaktera
 • Opciono:  eksterni displej

PRIKLJUČCI

 • Dva RS 232  interfejsa za:
  • PC,
  • eksterni displej.
 • Eternet priključak
 • Priključak za fioku za novac

NAPAJANJE

You need a prescription for Levitra and Lovegro, but Americans will have the a cut he received have never pharmacy overweight, the site has earned a reputation for excellent service. It is sufficient to cancel Vmt-Madeira the intake of your medications, uSA and other countries, most of the men above 40.

 • Napon :  220 V (+10%;  -15%)
 • Frekvencija : 50 Hz (±2%)

DIMENZIJE

 • 262 x 238 x 120 mm

TEŽINA

 • 3,2 kg

Uputstvo za promenu poreske stope sa 8 na 10% za kasu PARTNER

Video uputstvo:Promenu poreske stope na fiskalnom štampaču Partner moguće je uraditi preko računara uz pomoć aplikacije koju je potrebno preuzeti sa sajta. U zaglavlje pomoćnog fajla kasa.ini na mesto umesto naziva firme treba upisati RIGODOO, a na mesto generisanog koda broj IBFM sa dnevnog izveštaja bez slova E3.

Važno je napomenuti da aplikacija i pomoćni fajl treba da budu smešteni u isti folder. Korisnici koji koriste programe POSLINK ili Maloprodaja moraju da pogledaju u konfiguraciji na koji način im je fiskalni štampač povezan sa računarom, tj. da provere da li im u konfiguraciji stoji tačka na COM portu ili TCP/IP. Ako stoji tačka na COM portu treba zapamtiti broj COM porta 1, 2 ili 3, a ako je reč o IP adresi treba zapamtiti koja je(192.168.x.x). Bez obzira da li se koristi POSLINK ili Maloprodaja potrebno je zatvoriti te aplikacije i pokrenuti program koji ste preuzeli a koji se zove FPsetup Srbija.exe.

 1. U zavisnosti od toga da li za povezivanje koristite COM port ili IP adresu odabrati u zaglavlju programa odgovarajuci COM port ili upisati odgovarajuću IP adresu u deo IP adresa i kliknuti na dugme Otvori port
 2. Kliknuti na dugme Čitanje iz kase
 3. Kliknuti na dugme Poreske grupe artikli odeljenja
 4. Sa leve strane u prozoru koji se otvorio nalazi se dugme Čitanje iz kase
 5. Na mestu pored poreske stope E od 8% ukucati broj 10 i pritisnuti dugme Unos u kasu
 6. Proveriti na isečku koji je izašao da pored stope E stoji vrednost 10,00
 7. Ako je to slučaj uspešno ste završili proceduru promene stope