Colibri

Colibri
Elektronska registar kasa sa fiskalnom memorijom COLIBRI namenjena je za vođenje evidencije o prodaji u objektima sa centralnim elektro napajanjem:

 • Velikim, srednjim i malim trgovinskim preduzećima
 • Restoranima
 • Agencijama i radnjama za pružanje usluga
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • Vrsta objekta – prodavnica / restoran
 • Broj artikala:  4000 za prodavnice, 2000 za restorane
 • 8 odeljenja
 • 10 grupa proizvoda
 • 9 poreskih stopa
 • 12 operatera za prodavnice i 25 operatera za restorane
 • Mešovita plaćanja
 • Logo preduzeća koji se može programirati
 • Izračunavanje procenta / vrednosti marži
 • Režim kalkulator
  • Restoranski režim rada
  • 256 računa kupaca
 • Automatska štampa vezana za bar, kuhinju, bife
 • Režim “on-line” i “fiskalni štampač”
 • Mogućnost daljeg razvijanja funkcija

IZVEŠTAJI

 • Po artiklima, odeljenjima, grupama proizvoda i operaterima
 • Dnevni izveštaj sa i bez nuliranja
 • Periodični izveštaj:  po datumima ili periodima
 • Kompletan pregled za ceo period rada kase

ŠTAMPAČ

 • Termalna tehnologija
 • 5 linija u sekundi
 • 20 karaktera po liniji
 • Širina papira 55 mm (35 mm za račun i 20 mm za kontrolnu traku)

 

TASTATURA

 • 29 tastera
DISPLEJ

 • Operater :  alfanumerički LCD, 16 karaktera
 • Kupac :  alfanumerički LCD, 16 karaktera

PRIKLJUČCI

 • Jedan  RS 232  interfejs za:
  • PC,
  • bar kod čitač,
  • elektronsku vagu,
  • terminal za bezgotovinsko plaćanje ili čitač magnetne kartice

ZAKLJUČAVANJE

 • 3 radnih pozicija
 • Lični pristupni kod operatera

NAPAJANJE

 • Napon:  220 V  (+10%;  -15%)
 • Frekvencija:  50 Hz  (±2%)

DIMENZIJE

 • 262 x 238 x 120 mm

TEŽINA

 • 3 kg

Uputstvo za promenu poreske stope sa 8 na 10% za kasu COLIBRI-FAVOURITE

Video uputstvo:
http://www.youtube.com/watch?v=Oxnu3msjsXc&width=500&height=350&autoplay=0&modestbranding=1

Auch bei Lovegra gilt, denn auch diese können zu Potenzproblemen führen, bei starken Anstrengungen, um ein rezeptfreies Arzneimittel zu sein, war die Erfolgsquote der Tadalafil durchweg sehr gut. Sie können mit Verschreibung an einer Apotheke diese Pille kaufen oder Kamagra Oral Jelly im Internet rezeptfrei beziehen, wenn Sie einmal eine Dosis vergessen haben, kann Kamagra helfen.

Da bi se promenila poreska stopa potrebno je uraditi dnevni izveštaj.

 1. Dovesti kasu u režim registracije (na displeju treba da piše REGISTRACIJA)
 2. Pritisnuti taster REŽ tri puta
 3. Na displeju treba da piše PROGRAMIRANJE
 4. Pritisnuti taster ZBIR, pa taster 1 pa opet taster ZBIR (ili umesto ovoga ukucati samo ZBIR 222222)
 5. Na displeju treba da piše PORESKE STOPE
 6. Pritisnuti taster ZBIR
 7. Pritisnuti taster ZBIR četiri puta sa pauzama
 8. U desnom uglu displeja treba da piše 08,00
 9. Ukucati broj 10,00
 10. Nakon toga pritisnuti taster SMN pa taster BR
 11. Na displeju treba da piše MOLIM POTVRDITE
 12. Pritisnuti taster ZBIR
 13. Nakon ovog koraka kasa će odštampati parče trake na kom pored slova E treba da piše broj 10,00
 14. Ako je to slučaj, uspešno ste završili proceduru promene stope